Privacy Policy

Inleiding

Your Journey Academy is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) hieraan stelt.

Your Journey Academy is gevestigd te Castricum, Nederland.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog te verbeteren. Your Journey Academy is gevestigd te Castricum, Nederland.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Persoonsgegevens van de student of organisatie

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een werknemers- of personeelsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden, (3) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training en opleiding, (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (6) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken, afhankelijk van de reden waarom u zich op onze website registreert de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
 • Paspoort, Nationaliteit, Verzekeringsnummer, Identiteitsbewijs
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid

 

Your Journey Academy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, als u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

In de volgende situaties geeft Your Journey Academy (een deel van) uw persoonlijke gegevens door aan opdrachtgevers, leveranciers en/of onderaannemers:

 

 • In geval van het registreren van een taalcursus
 • In geval van het aankopen van een online trainingsprogramma
 • In geval van het aankopen van een trainings/coaching reis of traject

 

Deze opdrachtgevers/leveranciers/onderaannemers verwerken de gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid

Your Journey Academy kan uw persoonsgegevens doorgeven in gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Your Journey Academy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf )

Your Journey Academy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:
Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Your Journey Academy kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Your Journey Academy entiteiten, aan zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Your Journey Academy hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Your Journey Academy heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

We verwerken, afhankelijk van de reden waarom u zich op onze website registreert de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften
 • Paspoort, Nationaliteit, Verzekeringsnummer, Identiteitsbewijs
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid

Your Journey Academy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, als u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

In de volgende situaties geeft Your Journey Academy (een deel van) uw persoonlijke gegevens door aan opdrachtgevers, leveranciers en/of onderaannemers:

 • In geval van het registreren van een taalcursus
 • In geval van het aankopen van een online trainingsprogramma
 • In geval van het aankopen van een trainings/coaching reis of traject

Deze opdrachtgevers/leveranciers/onderaannemers verwerken de gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid

Your Journey Academy kan uw persoonsgegevens doorgeven in gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Your Journey Academy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Links

Op onze website staan diverse links naar andere websites. Door op een link te klikken zult u op een externe website terechtkomen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie, die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebook Advertentie cookies

Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics en Adwords cookies

Door Google Analytics, worden ook cookies geplaatst. Wij wil graag onderzoeken hoe bezoekers onze website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken. Op deze manier kunnen we het gebruik van de website optimaliseren. Uiteraard willen we niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics is hier te vinden.

Bewaartermijn

We zullen uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen bewaren. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons administratie-, boekhoud- en CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting worden deze gegevens door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere voor ons wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiligingsmaatregelen

Your Journey Academy doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Your Journey Academy met hen overeengekomen dat zij deze gegevens op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid verwerken.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna Your Journey Academy deze gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen elk verzoek binnen 1 maand in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@yourjourney.academy

Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Your Journey Academy, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@yourjourney.academy

 

Wijzigingen

Your Journey Academy zal van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Your Journey Academy. Deze versie is opgesteld in juli 2019.

Winkelwagen
Scroll to Top

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ‘stay tuned’!